בן/בת למשפחה שכולה * שדה חובה
שרתתי בחטיבה בעבר * שדה חובה