קובץ אירועים וחללים

  אירוע               משפחה ושם      דרגה      יח'           תאריך נפילה     בית קברות   תאור האירוע

                                                              תל


התקלות עם הסורים באגם החולה

צבי רפאל גורן (גרינבוים)

רס"ן

מפח"ט,

מחוז תל חי

ו' שבט תשי"ב

2/2/1952

חולתה

נפל מאש הסורים בעת התקרבות לנחיתה על הגדה המזרחית

של אגם החולה במבצע לחילוץ של סירת דייג ושלשה דייגים של

קיבוץ חולתה שנחטפו ע"י הסורים.

קרב תל מוטילה

אולמן יהודה

טור'

גד' 34/9203

 כ"ז אדר א' תשי"א 5/3/1951

חיפה

נפל בעת סיור באזור תל מוטילה ומוצב הדמות בהתקלות

עם כוח סורי שחדר לשטחנו וניסה להשתלט

על המוצבים בגזרה.

קרב תל מוטילה

אייזנברג שמעון

טור'

גד' 34/9203

כ"ז אדר א' תשי"א 5/3/1951

עפולה

נפל בעת סיור באזור תל מוטילה ומוצב הדמות בהתקלות

עם כוח סורי שחדר לשטחנו וניסה להשתלט

על המוצבים בגזרה.

קרב תל מוטילה

הוהנברג שמעון

סמל

גד' 34/9203

כ"ז אדר א' תשי"א 5/3/1951

חיפה

נפל בעת סיור באזור תל מוטילה ומוצב הדמות בהתקלות

עם כוח סורי שחדר לשטחנו וניסה להשתלט

על המוצבים בגזרה.

התקלות מארב ליד טובא

גרינשפון שלמה

 

סמל

פלס"ר

2/6/67 כ"ג אייר כ"ז

צפת

נפל במארב בעת התקלות עם חיילי מודיעין סוריים שחזרו

 מהכפר טובא. לאויב הרוג אחד.

התקלות מארב ליד טובא

זמיר אבנר

 

רב"ט

פלס"ר

2/6/67 כ"ג אייר תשכ"ז

רמת יוחנן

נפל במארב בהתקלות עם אנשי מודיעין סוריים שחזרו

 מהכפר טובא. לאויב הרוג אחד.

ששת הימים

אילוז יוסף

 

טור'

גד' 33

פל' ב

 

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

הר הרצל

חובש, טיפל בפצועים תחת הפגזה כבידה בכביש מע"ץ,

 בתנועה לדרדרה. לאחרונה נראה ליד משאית עם פצועים

ושם כנראה נפגע.

ששת הימים

אלדס יגאל

 

רב"ט

גד' 33

פל' ב'

10/6/67 ב' סיוון תשכ"ז

חיפה

בעת ההכנות ליציאה לקרב על דרדרה נפגע מרסיס בראשו,

בהפגזה על השיירה

ששת הימים

גבצו יהודה

טור'

גד' 33

מסייעת

9/6/67  א' סיוון תשכ"ז

טבריה

נהרג מפגיעת פגז בעמדת המק"כ בכביש מע"צ, בעת שסייע

תחת הפגזה כבדה, באש המקלע לכוחות המסתערים על

תל הילאל.  מס' 2 של כהן יצחק.

ששת הימים

גורן פנחס (פיני)

 

סמל

גד' 33

פל' ג'

9/6/67  א' סיוון תשכ"ז

חפצי-בה

נפל בלחימה בתעלות תל-הלאל כאשר התרומם לזרוק רימון,

בנסותו לטהר עמדת מקלע שחסמה את תנועת מחלקתו,

לאחר שהמ"מ נפגע.

ששת הימים

דיין מאיר (מירו)

 

טור'

גד' 33

פל' ד'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

חיפה

חובש מצטיין. נפל בעת כיבוש דרדרה בעת שחילץ בזחילה

את סגן אילן דומוביץ הפצוע, סגן מפקד כוח ד'.

ששת הימים

דיין ראובן

 

טור'

גד' 33

פל' א'

9/6/67   א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפגע בהפגזה ליד גשר "אשמורה" בעת התנועה לפריצה

לרמה. נפטר מפצעיו בביה"ח.

ששת הימים

הירש גבריאל (גבי)

 

רב"ט

גד' 33

מסייעת

10/6/67 ב' סיוון תשכ"ז

ק. שמואל

חבלן, נפגע בהפגזה הכבידה שניחתה על שדירת הלוחמים

בדרך מע"צ, בעת התנועה לפריצה לרמה.

ששת הימים

חלפון יצחק

 

סא"ל

מג"ד

גד' 33

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

ק. שאול

מג"ד 33 בקבע. נפל בכיבוש דרדרה.

מחנה נפח ברמה קרוי על שמו "מחנה יצחק".

ששת הימים

ישראל ויקטור

 

טור'

גד' 33

פל' א'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפל בהפגזה בגשר אשמורה בעת הפריצה לדרדרה.

ששת הימים

לאל חיים

 

רב"ט

גד' 33

פל' מפק'

10/6/67  כ' סיוון תשכ"ז

 

חיפה

נפגע תוך חילוץ נפגעים בדרך מע"צ בהפגזה ביציאה

לכיבוש הרמה.

ששת הימים

לוין דוד

 

רב"ט

גד' 33

פל' א'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

ק. שאול

נפל בהפגזה על שדירת הלוחמים בדרך מע"צ בעת

הפריצה לרמה.

ששת הימים

ליבוביץ יעקב

 

סג"מ

מ"מ

גד' 33

פל' ג'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

נהריה

נפל בהסתערו בראש חייליו בתעלות תל הלאל.

ששת הימים

סלומון לולו

 

טור'

גד' 33

פל' ב'

9/6/67 א סיוון תשכ"ז

חיפה

נפל בהפגזה על הלוחמים בעת התנועה מגשר אשמורה

לכיבוש דרדרה.

ששת הימים

פריזנט דן

 

רב"ט

גד' 33

פל' א'

9/6/67  א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפל בהפגזה על דרדרה.

ששת הימים

ציפטר אברי (אנדרי)

 

רב"ט

גד' 33

סיור

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

כפר מסריק 140

קשר. הצטרף למח' הסיור בהתקפה על תל הלאל מעורפו.

נהרג מפגיעת כדור.

ששת הימים

צליק ברקו (דב)

 

טור'

גד' 33

פל' ב'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפל בהפגזה הכבידה שנתחה על שדירת הלוחמים ליד

גשר אשמורה בתנועה לדרדרה.

ששת הימים

קראוס אימרה (אימי)

 

טור'

גד' 33

פל' ב'

9/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

מקלען. חיפה על הכוח הפורץ לדרדרה מאש כבידה

שנורתה מג'לבינה. נפגע תוך הירי מכדור בראשו.

ששת הימים

רוזנברג ליביו

 

טור'

גד' 33

פל' ג'

9/6/67 ב' סיוון תשכ"ז

 

חיפה

נהרג בלחימה בתל הילאל, בעת שהסתער לתוך מרכז

היעד, תוך כדי הפריצה למוצב.

ששת הימים

רייס יוסף

 

סמל

גד' 33

מסייעת

9/6/67  א' סיוון תשכ"ז

חיפה

בגמר הקרב על דרדרה, נלקח ממחלקתו כדי ללוות רכבי

אספקה ותחמושת לדרדרה. באותה עת החל הקרב

על ג'לבינה וצרור חולף הרגו.

ששת הימים

שוחט שמואל (שמוליק)

 

סמל

גד' 33

פל' ד'

10/6/67  ב' סיוון כ"ז

חיפה

נפגע מכדור צלף בגמר הקרב על דרדרה בעת שניסה להציב

בזוקה כדי לטהר קיני צלפים.

ששת הימים

שטדלר יצחק (פויצ'ק, איצלה)

 

רב"ט

גד' 33

פל' ג'

9/6/67 א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפל בעת שניסה לטהר עמדת מקלע שחסם את תנועת הכוח

בלחימה על תל הלאל.

ששת הימים

שרוני משה

 

סמל

גד' 33

פל' ד'

9/6/67  א' סיוון תשכ"ז

חיפה

נפגע מכדור צלף בראשו בעת שניסה לטהר קיני צלפים

בגמר כיבוש דרדרה.

ששת הימים

ויצמן ניסים (נוני)

 

טור'

8101

פל' ב'

7/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

 

טבריה

נפל ליד גשר הפקק מהפגזה סורית, כאשר פגז פגע

באוהל האפסנאות של פלוגה ב'.

ששת הימים

עזרן סלומון (סיאכי)

טור'

8101

7/6/67 כ"ח אייר תשכ"ז

חיפה

כנראה חובש. נפל בקרב בדרדרה.

ששת הימים

פיזם (פידס) יעקב

 

 

טור'

8101

פל' א'

3/6/67 כ"ד אייר תשכ"ז

צפת

נפל מירי כוחותינו ליד גדות. היה במארב לאבטחת

כוח הנדסה שהניח מוקשים ונהרג מאש ההנדסה,

בעת ההתקפלות בתום המארב.

ששת הימים

קופלוביץ מרדכי (קופלו)

 

רב"ט

8101

פל' ב'

6/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

נהריה

נפל מפגיעת פגז תול"ר סורי לתוך עמדת המק"כ שלו

במוצב אשמורה.  היה מס' 2 של אלי קידושין.

נלכד בידי הסורים

אפריאט ניסים

 

טור'

7012

20/10/67 י"ז חשון תשכ"ז

חיפה

מהנדס בינוי, ירד ברגל מהחרמון ומאז נעלמו עקבותיו.

ששת הימים

טוביהו שמעון

רב"ט

9203

6/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

נפל בקרב בתל אבו חנזיר.

ששת הימים

מער הרצל

 

סגן

סיירת גולני

10/6/67 א' סיוון תשכ"ז

ק. שאול

ק. הדרכה בסיירת גולני. שימש כעוזר קצין אג"מ מתנדב.

נפל בעת הובלת כוח שריון לעורפיה שברמה"ג.

ששת הימים

רם יהודה (יויו)

 

סגן

מ"מ

פלס"ר

10/6/67 ב' סיוון תשכ"ז

גבע

קצין מפח"ט שהצטרף לסיירת בתנועה מג'לבינה למורתפע.

נפגע מתול"ר שהיה מזרחית למורתפע.

ששת הימים

שפרונג יפתח

 

סמל

פלס"ר

10/6/67 ב' סיוון תשכ"ז

דגניה א'

מש"ק קשר. נפל ליד הג'יפ בעת שנחסמה התנועה מג'לבינה

למורתפע ע"י תול"ר סורי שהיה מוצב מזרחית למורתפע.

ששת הימים

אליהו אבנר

רב"ט

חיק 336

12/6/67 ד' סיוון תשכ"ז

נהריה

קשר, נהרג בהפגזה בראש פינה.

ששת הימים

אלכסנדרוביץ בנימין(בני, יומו) 

טור'

חיק 356

6/6/67  כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

רץ ממונע נפגע בהפגזה בראש פינה.

ששת הימים

גבאי עזרא

טור'

חיק 356

6/6/67  כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

נפל בהפגזה בראש פינה.

ששת הימים

גרינבלט יוסף (יוסקה)

רב"ט

חיק 356

6/6/67  כ"ז אייר תשכ"ז

שמיר

נהרג בהפגזה בראש פינה.

ששת הימים

כהן יעקב

רב"ט

חיק 356

6/6/67  כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

קשר. נפל בהפגזה על ראש פינה.

ששת הימים

לוי יעקב

טור'

חיק 356

6/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

נפל בעת מילוי תפקידו בראש פינה.

ששת הימים

עובדיה דוד

טור'

חיק 356

7/6/67 כ"ח אייר תשכ"ז

חיפה

קשר. נפל בהפגזה על ראש פינה.

ששת הימים

טבקרו אריה

רב"ט

מפח"ט

6/6/67  כ"ז אייר תשכ"ז

חיפה

חייל חובה. נדרס מול מחנה החטיבה בראש פינה.

ששת הימים

פיגלסון מאיר

טור'

יר"מ  718

6/6/67 כ"ז אייר תשכ"ז

ק. דפנה

נהג מתנדב. נפל בהפגזת ראש פינה והוא בן 54.

תאונת דרכים

 

וינד אילן (טומי)

 

סגן

קמ"ן

מפח"ט

 

23/8/69 ט' אלול תשכ"ט

 

חיפה

קמ"ן בקבע. נהרג בהתהפכות ג'יפ בצומת גונן.

נפל בעת מילוי תפקידו

טורוק פטר

טור'

מפח"ט

כ"ה שבט תש"ל 1.2.70

חיפה

חייל חובה במפח"ט.

התקלות המארב

הירש שלמה (ג'ינג'י)

 

רב"ט

9203

19/4/70 י"ג ניסן תש"ל

חיפה

נהג נגמ"ש. נפל בהיתקלות מארב ליד כפר יובל,

בהיתקלות עם מחבלים שבאו לתקוף את כפר יובל.

סיור בוקר

אסולין מרדכי

 

טור'

גד' 33

פל' א'

21/5/70 ט"ו אייר תש"ל

חיפה

חבלן, נהרג מפיצוץ מטען חבלה בעת סיור בוקר

ליד קוניטרה.

מוצב 107

אללוף דוד

 

רב"ט

גד' 33

פל' א'

7/6/70

חיפה

נפל במוצב 107 כאשר חש למקלע בעת הפגזה סורית כבדה

שניחתה על המוצב. פגז פגע פגיעה ישירה בעמדה.

מארב סורי

ניילינגר יעקב

 

רב"ט

7012

22/6/70 י"ח סיוון תש"ל

מגדל העמק

נהג מיכלית מים. נהרג ממארב על הדרך

בין המוצבים 109 110.

תאונה בסיור

חג'בי יפת

טור'

7012

25/6/70 כ"א סיוון תש"ל

עפולה

נהרג בתאונה בסיור בוקר ליד הכפר רג'אר.

היפגעות תאג"ד

אלעזר מרדכי (מוטי)

 

סמ"ר

7012

 

26/6/70  כ"ז סיוון תש"ל

חיפה

חובש, נפגע מטיל נ"ט כאשר חש בזחל"מ התאג"ד

למוצב אום 107 שהותקף.

היפגעות תאג"ד

בורקובסקי יוסף

 

סמל

7012

26/6/70 כ"ב סיוון תש"ל

מגדל העמק

חובש, נפגע מטיל נ"ט שנורה על זחל"מ התאג"ד

כאשר חשו למוצב אום 107 שהותקף.

היפגעות תאג"ד

דר' פז רן ז'אק

 

סגן רופא

7012

26/6/70 כ"ב סיוון תש"ל

נהריה

רופא גדוד 7012. נפל מפגיעת פגז נ"ט בזחל"מ התאג"ד

בעת שחש למוצב אום 107 שהופגז ע"י הסורים.

תאונה

פרץ בנימין (בני)

טור'

מפח"ט

26/7/70 כ"ב תמוז תש"ל

אשדוד

נהג. נהרג בהתהפכות ג'יפ בדרך לשדה התעופה במחניים.

יום כיפור

אפלבוים משה

סמל

גנ"ט

16/10/73 כ' תשרי תשל"ד

חיפה

חובש גדודי. נפל מהפגזה על הסוללה מאחורי מוצב 116.

יום כיפור

הדר ניצן

סגן

מ"מ

גנ"ט

15/10/73 י"ט תשרי ל"ד

חדרה

נפל בהפגזת סוללתו ליד תל פארס.

תל עכשה

גולדמן אליאב

 

סגן

מ"מ

7012

13/1/74 י"ט טבת ל"ד

ק. שאול

נפל בהפגזה כאשר פיקד על מוצב תל עכשה, "תל אליאב".

פגז בתעלת הנ.ט.

בנולול מוריס

 

סמל

8101

פל' ד

1/5/74  ט' אייר תשל"ד

ק. שמונה

נפגע בהפגזה בהתשה בגולן, מפגיעת פגז בעת אבטחת

חפירת תעלת הנ"ט ליד מוצב 112.

פגז בתעלת הנ.ט.

ברק יואב

 

סמ"ר

8101

פל' ד'

2/1/74  ח' טבת תשל"ד

חיפה

נפגע בהפגזה בהתשה בגולן, מפגיעת פגז בעת אבטחת

חפירת תעלת הנ"ט ליד מוצב 112.

פגז בתעלת הנ.ט.

נויוירט איתן

 

סמל

8101

פל' ד'

25/1/74   ב' בשבט ל"ד

שדה נחמיה

 

נפגע בהפגזה בהתשה בגולן, מפגיעת פגז בעת אבטחת

חפירת תעלת הנ"ט ליק מוצב 112

פגז בתעלת הנ.ט.

פרידמן אברהם

 

סמל

8101

ד'/מפק'

2/1/74  ח' טבת תשל"ד

שדה נחמיה

נפגע בהפגזה בהתשה בגולן, מפגיעת פגז בעת אבטחת

חפירת תעלת הנ"ט ליד מוצב 112

תאונת דרכים

בן שטרית משה

טור'

גנ"ט

23/3/75  י"א ניסן ל"ה

ק. מלאכי

נהרג בתאונת דרכים.

נפל בעת מילוי תפקידו

יפרח מיכאל

 

טור'

9203

24/5/77  ז' סיון תשל"ז

נחלת יצחק

נפל בעת תעסוקה במסדרון הנפט בסיני.

רימון בסיור לילה

ורובל אריה

 

סגן

מ"מ

8101

פל' א'

6/7/77  כ"ב אב תשל"ז

ק. אפק

זינק על רימון שנשמט בתוך הזחל"מ באימון תוך כדי

סיור לילה על המערכת ליד קיבוץ יפתח, ובכך הציל את חייליו.

תאונת דרכים

ג'דה אבשלום

 

טור'

8101

פל' ב'

16/11/79 כ"ו חשון תש"מ

חדרה

נדרס למוות בטרמפיאדה בכביש גהה.

בעין זיתים.

של"ג

אורבך מנחם

 

רב"ט

9203

25/6/82 ד' תמוז תשמ"ד

ק. שאול

נהרג בקרב פנים אל פנים עם קומנדו סורי במנצוריה

בלבנון בהתקדמות  לכביש בירות – דמשק.

של"ג

חבר רון

סמ"ר

9203

23/6/82  ב' תמוז תשמ"ב

איילת השחר

נהרג בקרב פנים אל פנים עם קומנדו סורי במנצוריה

בלבנון בהתקדמות  לכביש בירות – דמשק.

של"ג

שייקר חיים

 

סמל

9203

23/6/82  ב' תמוז מ"ב

חיפה

חובש. נפל מפגיעה ישירה מפגז סורי על גבעת מנצוריה

בלבנון, בהתקדמות לכביש בירות – דמשק.

של"ג

יערי אהוד

 

סמל

פלנ"ט

2/7/82 י"ז תמוז תשמ"ב

נהריה

נפטר במהלך מבצע שלג מדלקת קרום המוח שאובחנה

באיחור.

פיגוע הספארי

בלבנון

אדרת יואל

סא"ל

מג"ד

9203

6/7/83 כ"ה תמוז מ"ג

איילת השחר

מג"ד 9203. עלה על מקבץ מוקשי רגל לא מסומן,

בעת סיור חפיפה לקראת קבלת אחריות בקו,

מצפון למוצב הצפוני בבקעה, ליד כביש מרג' עיון בירות.

פיגוע הספארי

בלבנון

גלילי עמיר

 

רס"ן

מ"פ

פלחה"ן

מ. היחידה

11/7/83 א' אב תשמ"ג

טבעון

מפקד הפלחה"ן. נפל בפיצוץ מטען צד שפגע בספארי

בלבנון בעת חזרה מחופשה.

מטען בסיור בוקר בלבנון

ביטון מאיר

 

סמ"ר

8101

פל' א'

14/1/85

ק. נחשון

נפל מפיצוץ מטען צד בעת סיור בוקר בגיזרה המערבית

בלבנון.

מטען בסיור בוקר בלבנון

מרמלשטיין יוסף (ספי)

 

סרן

מ"פ

8101

פל' א'

14/1/85  כ"א טבת מ"ה

ק. שאול

נפל בפיצוץ מטען צד בעת סיור בוקר בגיזרה המערבית

בלבנון.

נפל בעת מילוי תפקידו

זיבנר דן

 

סגן

מ"מ

פלס"ר

/9/85

עין חרוד

נפל בעת אימון באלייקים.

נפל בעת מילוי תפקידו

מוקוטוב ליאור

טור'

מפח"ט

4/1/98  ו' טבת תשנ"ח

חיפה

 

תאונה

אלמה שגאו

טור'

מפח"ט

28.2.2000

כ"ב באדר א' תש"ס

יבנה

נהרג בנפילה בעת תיקון גג בביתו.

 


לראש העמוד
טואול הקמת אתרי אינטרנט