הזמנה לטכס הראשון 6 ביוני 1985

 

הזמנה לטקס הראשון

הזמנה לטקס הראשון