העמותה להנצחת חללי החטיבה מתנהלת ע"י מתנדבים (ללא כל יוצא מן הכלל) ואינה נתמכת ע"י כל גוף שהוא.

בטקס האזכרה המתקיים מידי שנה, המשפחות ובוגרי החטיבה תורמים לעמותה. סך התרומות המתקבלות במהלך כל השנה, אינן מספיקות למימון הפעילות השוטפת ולפיתוח האתר.

עקב הצמצומים החוזרים ונשנים בתקציב משרד הביטחון וצה"ל, מקצצים בעזרה הניתנת לנו לקיום יום ההנצחה למען המשפחות השכולות ולמען לוחמי החטיבה.

העמותה מתנהלת בשקיפות בביקורת של רואה חשבון ומבקר (גם הם מתנדבים), מכינה דוחות כספיים כל שנה ומבוקרת ע"י רשם העמותות.

לעמותה יש אישור על "ניהול תקין" מאת רשם העמותות.

פעמים בשנה מתקיימת אסיפה כללית. בחודש מאי מתקיימת אסיפה כללית בה מוצג ומאושר הדוח הכספי של העמותה לשנה הקודמת, ובחודש נובמבר מתקיימת אסיפה בה מתקיימות גם בחירות לוועד העמותה.

הזמנות לאסיפות הכלליות מתפרסמות כאן באתר והאסיפות פתוחות לכל המעוניין.

אנחנו זקוקים לתרומות כדי "להרים" את יום ההתייחדות השנתי ואנחנו זקוקים גם לסיוע כספי למען לוחמי החטיבה והמשפחות השכולות ולמימון חיבור לחשמל, תאורה, מערכת הגברה, פינות ישיבה וכו' תחת הלשונית "התנדבות וסיוע" באתר האינטרנט שלנו, מופיעה רשימת הפרויקטים שעל הפרק והזקוקים לסיוע.

תורמים המעוניינים, תרומתם תתפרסם באתר האינטרנט שלנו.

אנחנו מתחייבים שכל שקל שיתרם – יופנה אך ורק למען ההנצחה, למען לוחמי החטיבה והמשפחות השכולות.

תרומות ניתן להפקיד ישירות לחשבון העמותה: העמותה להנצחת חללי חטיבת הגולן-אלכסנדרוני,

בנק דיסקונט, סניף 123, חשבון מספר 3487778 .

 

תודה

תמיר אלעזר  וחברי העמותה