הנחלת המורשת ותרומה לקהילה

אחת ממטרות העמותה להנחיל את מורשת החטיבה באמצעות שיתוף פעולה עם מסגרות חברתיות שונות, בהרצאות וסיורים.

העמותה מקיימת שיתוף פעולה עם חניכי המכינה הצבאית בכפר הנשיא.

לפני  טקס הזיכרון ניתנת לחניכים הרצאה וסיור בראש פינה ואח"כ החניכים משותפים בטקס ותורמים בהכנת הטקס ובסיוע במהלכו.

העמותה משתפת את ילדי בר המצווה של קיבוץ גדות בטקס במצפה גדות ובסיפור המורשת שגם משותף לקיבוצם.

העמותה עורכת הרצאות וסיורים לעמותות שונות ולבתי ספר.

אנו מעוניינים להרחיב את פעילותנו החברתית ונשמח לקבל פניות להרצאות ו/או סיורים ברמת הגולן.

ניתן לפנות לאבי זוננברג טלפון 050-4777373
 

העמותה תורמת לקהילה