ועד העמותה:

נבר אמנון  -  יו"ר. ריכוז פעילות וקשר עם המשפחות וותיקי החטיבה.
אבי זוננברג  -  ס. יו"ר וגזבר.
הרדוף אברהם  -  חבר ועד. אחראי להכנות באתר ההנצחה.
תמיר אלעזר – חבר ועד. תיאום הכנות עם החטיבה.
פרילוצקי אילן  -  חבר ועד. תיאום הכנות עם החטיבה.
חזק אהרון - חבר ועד.
עירית בן-חיים - קשר עם המשפחות השכולות.
מיכאל בן דרור - חבר ועד.
דובל'ה גרשטיין - חבר ועד.
אל"מ פרידלר ישראל - מפקד החטיבה. חבר כבוד בעמותה.
 

ועדת ביקורת:

רו"ח חנן מזור  -  יו"ר הגוף המבקר את העמותה.

 

רו"ח:

רו"ח אילת עודד  -  הגשת דוחות וייצוג מול שלטונות המס.

 

עו"ד:

עו"ד שטוקמן אלעד  -  ייעוץ וייצוג משפטי. סיוע למשפחות.