לקראת סיום המנדט הבריטי ביום 15 במאי 1948, הוחלט על קיום מבצע "מדינה". במסגרת מבצע זה תוכנן כיבוש כפר סבא הערבית. המשימה הוטלה על חטיבת אלכסנדרוני, כאשר כבר ביום 11 במאי יצא פטרול אלים מגדוד 33, על מנת לאכן את פריסת עמדות האוייב סביב כפר סבא הערבית.

ביום 12 במאי, הוחלט במפקדת החטיבה על ביצוע פעולת הסחה וריתוק של ערביי הכפר טירה, ששכן מצפון לכפר סבא, והיה חשש כי כוחות ממנו יתגברו את מגיני כפר סבא הערבית. המשימה הוטלה על נפת "גד", וזו החליטה להפעיל לשם כך, את כיתות הפל"ם (פטרול לוחם) שהיו כוחות כוננות בישובים, תחת פיקוד המחוז (החי"ם).

כיתות אלה הורכבו מנערים מכיתה י"ב ובוגרים יותר, שאומנו בנשק, רימונים ובתרגילים עד רמת הכיתה. לרשות הכיתה של כפר הס עמד נשק מעורב, שכלל רובים פולנים, מקלע רק"ם פולני, טומיגאן אחד וסטן אחד. הכיתה הורכבה ממ"כ, שהיה יוצא הצבא הבריטי, מקלען ועוזר, חובש ועוד שישה רובאים.

בחצות הלילה שבין ה-12 ל-13 במאי, נקראו הפל"מים של יישובי השרון (כפר הס, תל מונד, עין ורד, אבן יהודה ועוד) להתרכז בתל מונד לפעולה. סה"כ התרכזו בתל מונד תשע כיתות פל"ם מהישובים הסמוכים. אלה אורגנו בשלוש מחלקות, וכל הכוח הוגדר כ"פלוגה", על אף שאיש מהמפקדים לא היה בוגר קורס פיקודי. לכוח נוספו עוד ארבע מרגמות 52 מ"מ (2 אינץ'). בהמשך הלילה נעה כל הפלוגה לכיוון כפר הס, והמשיכה בהתארגנות שכללה השלמת תחמושת, ארגון כוח אדם וכד'. לא ניתן תדריך או פקודת משימה.

ביום 13 במאי לפני הצהריים, במקביל לפתיחת ההתקפה של גדוד 33 על כפר סבא הערבית, הגיעה מהנפה פקודה לפלוגה לנוע לכיוון טירה, "על מנת להטריד את כפר טירה, ובמקרה שהערבים יברחו- להיכנס לכפר ולהתבסס בו". פקודה זו ניתנה בע"פ.

הפלוגה נעה לכיוון קו הרכס השולט מצפון-מערב על טירה, והתמקמה במרחק של כ-500 מטר מבתיו הקיצוניים של הכפר. לרשות הכוח לא עמד מודיעין כלשהו, ולא נעשו פעולות יזומות ע"י הנפה או מפקד הפלוגה לאיסוף מודיעין עצמי.

עם התמקמות הפלוגה על קו הרכס, לא ניתנה פקודת אש, על מנת "להטריד את הכפר". עקב השקט ששרר, נתן המ"פ פקודה לכוח לרדת לכיוון הכפר. התנועה נעשתה בצורה לא מאורגנת, ללא כל חיפוי, למרות הכניסה לשטח נחות.

עם הגעת מחלקה 1 לטווח של כ-200 מ' מהבתים הקיצוניים, בהיותה בתוך כרם זיתים, נפתחה מכת אש חזקה על הלוחמים, מכיוון בתי הכפר.

ממכת האש נפגעו רבים מחיילי הכוח. חלקם נהרגו ורבים נפצעו. החלה מנוסה של הלוחמים בחזרה לכיוון כפר הס, על אף שחלק מהלוחמים עשו כמיטב יכולתם על מנת לטפל בפצועים ולפנות את ההרוגים.

עם הגעת שארית הכוח לכפר הס ולאחר בדיקה, הוברר כי לכוח היו 24 הרוגים, וכי ארבעה מהלוחמים נעדרים.

לקראת צהריים, החלו להגיע כוחות תגבור לטירה, מכיוון קלקיליה וטול כרם. תגבור זה נמשך עד למחרת בבוקר, ובפועל- המחשבה של האוייב כי מדובר בניסיון כיבוש טירה, הביא לתגבור הכפר, וכוחות אלה, בדיעבד, לא תגברו את כפר סבא הערבית, שנפלה בידי גדוד 33 באותו היום.

המטרה הושגה- האוייב רותק לכפר טירה ולא תגבר את כפר סבא הערבית, אך המחיר היה קשה וכבד.

בדיעבד הוברר, כי בטירה ישבה פלוגה של "צבא ההצלה" של קאוקג'י, מתוגברת בשריוניות. כמו כן, תגבור הכפר טירה בכוחות מקלקיליה וטול כרם ביום ה-13 במאי, הביא לידי הדיפת ההתקפה של פלוגה ב' מגדוד 31 למחרת היום על טירה, בנסותה לנצל את הצלחת כיבוש כפר סבא הערבית.