עד סוף מארס 1948 , שקטה הגזרה הצפונית של החטיבה, באופן יחסי. אולם בראשית מארס הגיעו ידיעות על ריכוזי יחידות צבא ההצלה של קאוקג'י במשולש ולאורך ואדי ערה.

ב- 4.4.48 , פתח צבא ההצלה במתקפה על קיבוץ משמר העמק, בכוח של למעלה מגדוד ובסיוע ארטילרי. היתה זו, למעשה, הופעה ראשונה של תותחים במלחמת הקוממיות.

ההפגזות היו כבדות ביותר וגרמו לאבדות בין המגינים ונזק רב למבני המשק. משורייני האויב הגיעו עד גדרות המשק. באותה עת תוכננה התקפת נגד של כוחותינו, שעמדו לנוע מקיבוץ עין השופט, אולם היא בוטלה מחוסר יחידות לביצועה.

הקרבות נמשכו לסירוגין עם הפסקת אש קצרה שארגנו הבריטים עד ה- 13.4.48 והסתיימו בניצחון כוחותינו.

בקרבות הכבדים נטלו חלק גדוד פלמ"ח, פלוגות מחטיבות גולני וכרמלי וכן פלוגה ומחלקת מקלעים בינוניים מגדוד 31, שסופחה לפלמ"ח. לאחר הקרב היא עלתה לגליל, השתתפה בקרב על צפת ולאחר שחרור צפת הוחזרה הפלוגה לגדוד.

מרשם הקרב - קרבות משמר העמק