"בלמדו ידיו לקרב ובמחצו כוחות הרשע והזדון המנסים להרוס קיומנו, גידולנו וחירותנו- ישא צבא ישראל בלבו את חזונם הגדול של נביאינו על הימים בהם "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (דוד בן-גוריון).

חטיבת אלכסנדרוני נוסדה בימי הקמת המדינה, במטרה לסכל את שאיפתם של אויבנו למנוע את הקמת המדינה שנוסדה באותו עת. חזון החטיבה היה ברור והתמקד בעתיד - להביא שלום ושקט לארץ ישראל. 

ההשפעה של החטיבה נראית היום כיום בכל נופי הארץ, בשבילים שנכבשו תחת נעליהם הצבאיות של חייליה, שפסעו בדרך למשימות התקפה וכיבוש, באנדרטאות הפזורות במקומות אסטרטגיים המשמשים היום כאתרי נופש ומספרים את סיפור הלוחמים, הקרבות, ההתמדה והמחיר. עקבות החטיבה ניראה בנוף האנושי של החברה הישראלית - אנשים מכל הקצוות והעדות אשר נרתמים יחד למען משהו שהוא גדול מהם אך בשבילם, כולם למען מטרה אחת.

החטיבה מגלמת את הכוח הלוחם שהיה שותף למלחמת העצמאות ומתאר בפרטים את עלות המלחמה ואת המשימות שביצענו, וכן את החייל הצעיר שמשאיר את הבית והמשפחה ויוצא לאימונים או למערכות קרב, כל זאת על מנת להגן על המדינה שלנו. דורות החטיבה הם מכלול של האנשים ששירתו בחטיבה - לוחמי עבר, הווה ועתיד שממשיכים לשרת בה - מתאמנים, מתכוננים ומשפרים את עצמם ליום הפקודה, וגם אלה שאינם- היו, התאמנו, נלחמו ונפלו.

עמותת החטיבה חרטה על דגלה להנציח את זכרם של הנופלים. העמותה שומרת על הקשר בין משפחות הלוחמים שנפלו לבין אלו שהכירו אותם, אלו המשרתים בחטיבה כיום ואלו שיצטרפו למשפחת אלכסנדרוני הלוחמת בעתיד. דרך הזיכרון, אנו מצדיקים את פעולתם ופעולותנו, מחזקים את האמונה שלנו בצדקת הדרך בכך מבטיחים המשך מימוש העשייה הציונית בארצנו.

מורשת החטיבה אינה רק עבר אלא נכתבת יום יום על ידי אלה שמשרתים בה, אלה אשר מספרים את סיפרה ועל ידי מוקירי זכרם של הנופלים. חטיבת אלכסנדרוני היא משפחה לוחמת, המחויבת להגנה ושמירת הביטחון על מנת לעמוד במשימה - להיות עם חופשי בארצנו. זכינו להימנות על בניה ואחריות רבה מונחת על כתפינו. אנו מצדיעים לשותפים לדרך הצועדים איתנו במסע ההגנה והבטחון- נמשיך לשאת את הדגל ונסמן את הדרך לבאים אחרינו!   

אל״ם                   גיל ורנר


מפקד חטיבת אלכסנדרוני