ייזום, תכנון ומימון האנדרטה ע"י ארגון חברי "ההגנה" בפתח תקוה.

להוראות הגעה לאנדרטה

האנדרטה בראש העין