האנדרטה בצורת 12 אבני החושן, תוכננה ע"י הסופר אברהם טריוואקס, אביו של בנימין טריוואקס אשר נפל בקרב.

ההסבה לביצוע - ע"י מר אשר חירם מהיחידה להנצחת החייל.

האנדרטה נבנתה בכספים שנתרמו ע"י המשפחות השכולות.

חודשה ושופצה ע"י האדריכל יהודה יהב.

להוראות הגעה לאנדרטה

האנדרטה בטנטורה