התכנון: האדריכל יהודה יהב.

"עבודת האמנות ויציקות המתכת: האמן סול בסקין, קצין בגדוד 33 ויחידה 37.

להוראות הגעה לאנדרטה

האנדרטה בנתניה