תרומות

העמותה להנצחת חללי החטיבה מתנהלת ע"י מתנדבים (ללא כל יוצא מן הכלל) ואינה נתמכת ע"י כל גוף שהוא,
 
 מלבד תרומות מהמשפחות השכולות ומבוגרי החטיבה, הבאים לטקס ההתייחדות השנתי עם זכר חללי החטיבה.
בגלל הצמצומים החוזרים ונשנים בתקציב משרד הביטחון וצה"ל, מקצצים מדי שנה את העזרה הניתנת לנו לקיום יום ההנצחה למען המשפחות השכולות ולמען לוחמי החטיבה.
 
אנחנו זקוקים לתרומות כדי "להרים" את יום ההתייחדות השנתי ואנחנו זקוקים גם לסיוע כספי
למען לוחמי החטיבה והמשפחות השכולות ולמימון הוצאת ספר המורשת של החטיבה.
 
 תחת הלשונית "התנדבות וסיוע" באתר האינטרנט שלנו, מופיעה רשימת הפרויקטים שעל הפרק 
 והזקוקים לסיוע.
 
אפשרי שתמורת התרומה תינתן האפשרות לפרסם באתר האינטרנט שלנו.
 
אנחנו מתחייבים שכל שקל שיתרם – יופנה אך ורק למען ההנצחה, למען לוחמי החטיבה והמשפחות השכולות.
 
תרומות - ניתן לשלוח לפקודת: העמותה להנצחת חללי חטיבת הגולן-אלכסנדרוני לכתובתו של נבר אמנון,
 
ת.ד. 1231, פרדס חנה, 37100. 
 
 
או להפקיד ישירות לחשבון העמותה: העמותה להנצחת חללי חטיבת הגולן-אלכסנדרוני,
 
בנק לאומי, סניף פרדס חנה 954, חשבון מספר 64509/09, שד' הדקלים 119, פרדס חנה 37021.
 
העמותה מתנהלת בשקיפות בביקורת של רואה חשבון ומבקר (גם הם מתנדבים), מכינה דוחות
כספיים כל שנה ומבוקרת ע"י רשם העמותות.
 
לעמותה יש אישור על "ניהול תקין" מאת רשם העמותות.
 
פעמים בשנה מתקיימת אסיפה כללית. בחודש מאי מתקיימת אסיפה כללית בה מוצג ומאושר
 הדוח הכספי של העמותה לשנה הקודמת, ובחודש נובמבר מתקיימת אסיפה בה מתקיימות
  גם בחירות לוועד העמותה.

הזמנות לאסיפות הכלליות מתפרסמות כאן באתר והאסיפות פתוחות לכל המעוניין.

תודה

אמנון
 

 

 

 
 
 
 

 

לראש העמוד
טואול הקמת אתרי אינטרנט