שמות החללים
שם החלל יחידה מועד הנפילה   שם החלל יחידה מועד הנפילה
             
גדוד 32/8101   גדוד 34/9203
סמ"ר בִיטוֹן  מֵאִיר גדוד 8101 14/01/1985   סא"ל אָדֶרֶת  יוֹאֵל גדוד 9203 06/07/1983
סמל בֵנוֹלוּל  מוֹרִיס גדוד 8101 01/05/1974   טור' אולמן יהודה גדוד 34/9203 05/03/1951
סמ"ר בָרַק  יוֹאָב גדוד 8101 02/01/1974   רב"ט ארבָך  מְנָחֵם גדוד 9203 25/06/1982
טור' גָ'דָה  אָבשַלוֹם גדוד 8101 16/11/1979   טור' אייזנברג שמעון גדוד 34/9203 05/03/1951
טור' וַייצמָן  נִיסִים גדוד 32/8101 07/06/1967   סמל הוהנברג שמעון גדוד 34/9203 05/03/1951
סגן ורוּבֶל  אָריְה גדוד 8101 06/07/1977   רב"ט הִירש  שֶלֹמֹה גדוד 9203 19/04/1970
סרן מָרמֵלשטֵיין   יוֹסֶף גדוד 8101 14/01/1985   סמ"ר חָבֶר  רוֹן גדוד 9203 23/06/1982
סמל נוֹיוִירט   אֵיתַן גדוד 8101 25/01/1974   רב"ט טוּבִיָהוּ  שִמעוֹן גדוד 34/9203 06/06/1967
טור' עָזרָן   סָלוֹמוֹן גדוד 8101/32 07/06/1967   טור' יִפרַח  מִיכָאֵל גדוד 9203 24/05/1977
טור' פִיזָם   יָעַקֹב גדוד 32/8101 03/06/1967   סמל שַייקֵר   חַיִים גדוד 9203 23/06/1982
סמל פְרִידמָן   אַברָהָם גדוד 8101 02/01/1974        
רב"ט קוּפוֹלוֹבִיץ'   מֹרדֵכַי גדוד 32/8101 06/06/1967        
        גדס"ר
גדוד 92/7012   סמל גרִינשפוֹן  שלֹמֳה פלס"ר 02/06/1967
רב"ט אָלַלוּף  דָוִד  גדוד 7012 07/06/1970   סגן זִיבְנֶר  דָן פלס"ר 14/10/1985
סמ"ר אֵלעָזַר  מֹרדְכַי גדוד 7012 26/06/1970   רב"ט זָמִיר  אָבנֵר פלס"ר 02/06/1967
טור' אָפרִיאָט  נִיסִים גדוד 7012/92 20/10/1967   סגן רָם   יְהוּדָה פלס"ר 10/06/1967
סמל בוּרקוֹבסְקִי  יוֹסֶף גדוד 7012 26/06/1970   סמל שְפרוּנג   יִפתַח פלס"ר 10/06/1967
סגן גוֹלדְמָן  אֶלִיאָב גדוד 7012 13/01/1974        
טור' חָג'בִי  יֶפֶת גדוד 7012 25/06/1970   רס"ן גָלִילִי  עָמִיר פלחה"ן 11/07/1983
רב"ט נָיילִינגֶר   מֹשֶה גדוד 7012 22/06/1970        
סגן דר'  פָז  רַן גדוד 7012 26/06/1970   סמל יָעַרִי  אֶהוּד פלנ"ט 02/07/1982
        סמל אָפֶלבוֹים  מֹשֶה גנ"ט 16/10/1973
        טור' בֶן  שִטרִית  מֹשֶה גנ"ט 23/03/1975
גדוד 33   סגן הָדָר  נִיצָן גנ"ט 15/10/1973
טור' אִלוּז  יוֹסֶף גדוד 33 09/06/1967        
רב"ט אֵלדָס  יִגאָל גדוד 33 09/06/1967        
טור' אָסוּלִין  מֹרדְכַי גדוד 33 21/05/1970   מפח"ט
רס"ן צבי רפאל גורן מפח"ט 02/02/1952
טור' גָבצ'וֹ  יְהוּדָה גדוד 33 09/06/1967   רב"ט אֵלִיָהוּ  אָבנֵר חי"ק 08/06/1967
סמל גוֹרֶן  פִנחָס גדוד 33 09/06/1967   טור' אָלֶכסַנדְרוֹבִיץ'  בִניָמִין חי"ק 06/06/1967
טור' דַיָין  מֵאִיר גדוד 33 09/06/1967   טור' גָבַאי  עֶזרַא חי"ק 06/06/1967
טור' דַיָין  רְאוּבֶן גדוד 33 09/06/1967   רב"ט גְרִינבלַט  יוֹסֵף חי"ק 06/06/1967
רב"ט הִירש   גָברִיאֵל גדוד 33 10/06/1967   רב"ט כֹהֶן  יָעַקֹב חי"ק 06/06/1967
סא"ל חַלפוֹן  יִצחַק גדוד 33 09/06/1967   טור' לְוִי  יָעַקֹב חי"ק 06/06/1967
טור' יִשרָאֵל  וִיקטוֹר גדוד 33 09/06/1967   טור' עוֹבַדיָה   דָוִד חי"ק 07/06/1967
רב"ט לְוִין  דָוִד גדוד 33 09/06/1967   טור' אַלמָה  שָגַאוּ מפח"ט 27/02/2000
סג"מ לֶיבוֹבִיץ'  יָעַקֹב גדוד 33 09/06/1967   סגן וִינד  אִילָן מפח"ט 23/08/1969
טור' סַלוֹמוֹן   לוּלוּ גדוד 33 09/06/1967   רב"ט טַבקֵרוֹ  אָריֵה מפח"ט 06/06/1967
רב"ט פְרִיזָנט   דָן גדוד 33 09/06/1967   טור' טוּרוּק  פֶטֶר מפח"ט 01/02/1970
רב"ט צִ'יפסֶר   אָברִי גדוד 33 09/06/1967   טור' מוּקוֹטוֹב  לִיאוֹר מפח"ט 04/01/1998
טור' צָלִיק   בֶרקוֹ גדוד 33 09/06/1967   סגן מַעָר   הֶרצְל מפח"ט 09/06/1967
טור' קְרָאוּס   אִימרֶה גדוד 33 09/06/1967   טור' פִיגֶלסוֹן   מֵאִיר מפח"ט 06/06/1967
טור' רוֹזֶנבֶרג   לִיביוֹ גדוד 33 10/06/1967   טור' פֶרֶץ   בִניַמִין מפח"ט 26/07/1970
סמל רַייס  יוֹסֶף גדוד 33 09/06/1967        
סמל שוֹחַט   שְמוּאֵל גדוד 33 10/06/1967        
רב"ט שטֵדלֶר   יִצחָק גדוד 33 09/06/1967        
סמל שָרוֹנִי   מֹשֶה גדוד 33 09/06/1967        
לראש העמוד
טואול הקמת אתרי אינטרנט