מוסדות העמותה

 

ועד העמותה:

נבר אמנון  -  יו"ר. ריכוז פעילות וקשר עם המשפחות וותיקי החטיבה.

אבי זוננברג  -  ס. יו"ר וגזבר.

הרדוף אברהם  -  חבר ועד. אחראי להכנות באתר ההנצחה.

פרילוצקי אילן  -  חבר ועד. תיאום הכנות עם החטיבה.
אל"מ נחמה חזי.
חזק אהרון - חבר ועד.

דדי גולן - חבר ועד.
מיכאל בן דרור - חבר ועד.
דובל'ה גרשטיין 
- חבר ועד.


 

ועדת ביקורת:

רו"ח חנן מזור  -  מבקר העמותה.

 

רו"ח:

רו"ח אילת עודד  -  הגשת דוחות וייצוג מול שלטונות המס.

 

עו"ד:

עו"ד שטוקמן אלעד  -  ייעוץ וייצוג משפטי. סיוע למשפחות.

  
טואול הקמת אתרי אינטרנט